Gói thành viên

Gói Miễn Phí
0 VND
mỗi Không giới hạn
  • Tối đa 3 dịch vụ có thể tải lên
  • Lý tưởng cho người mới bắt đầu
Gói Cơ Bản
200000 VND
mỗi 30 ngày
  • Tối đa 10 dịch vụ có thể tải lên
  • Lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ
Gói Tiêu Chuẩn
500000 VND
mỗi 30 ngày
  • Tối đa 30 dịch vụ có thể tải lên
  • Thích hợp cho các doanh nghiệp đang phát triển
Gói Premium
1000000 VND
mỗi 30 ngày
  • Tải lên không giới hạn các dịch vụ
  • Được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm mức độ tiếp xúc tối đa